Om foreningen

Beboerforeningen

Fraugde Beboerforening er en frivillig forening og er for alle beboere i Fraugde,
lige meget om du bor til leje, i andelsbolig eller egen bolig. Foreningen dækker hele Fraugde.

Foreningen har i skrivende stund ca. 200 medlemmer, vi kan kun opfordre alle der ikke er medlem til at melde sig ind.

Ved at melde sig ind og betale kontingent, sikrer man sig, udover en forening der varetager ens interesser og arranger sociale arrangement, for at skabe et stærkt fælleskab i lokalmiljøet, adgang til generalforsamlingen inkl. biksemad + øl og snaps – det synes vi selv er et helt godt tilbud!
Det er også på generalforsamlingen at bestyrelsen vælges og de overordnede rammer for foreningens arbejde fastlægges, så mød op når det igen er tiden! Hvis du har lyst at gøre en indsats allerede nu så henvend dig gerne hvis du har interesse.

De punkter beboerforeningen koncentrerer sig om er at:

 • Arrangere Skt. Hans aften i Fraugde m. stort bål, musik mv.
 • Afholde sociale arrangementer for beboer i Fraugde
 • Opsætte julelys i Fraugde
 • Lys på kælkebakken til børnene
 • Opsætte flag ved konfirmation og andre festlige lejligeheder i Fraugde
 • Hjertestarter ved Brugsen og Børnehaven
 • Borde og bænke på grønne områder i byen
 • Skabe et godt og socialt sammenhold imellem alle beboer i Fraugde
 • Være talerør overfor Odense Kommune m.h.t. trafiksikkerhed, lokalplanændringer, byggesager og øvrig kommunal service af fælles interesse.

Fraugde Beboerforening er for:

 • Beboere, der bor til leje
 • Beboere der bor i andelsbolig
 • Grundejere uden pligt til medlemskab af lokal grundejerforening
 • Grundejere, der er medlem af lokal lovpligtig grundejerforening, der KUN varetager praktiske opgaver

Formålet er, som det er formuleret i vedtægterne, ”at samle beboere til varetagelse af fælles interesser.”

Idéen er at de godt 750 husstande i Fraugde-området står langt stærkere i forhold til at gøre Fraugde et bedre sted at bo, hvis man har en forening, der på nogle punkter, repræsenterer alle, i stedet for alle kæmper deres egen sag.

Læs vedtægterne der er gældende i Fraugde beboerforening her

Bestyrelsen

Henning Aaskov

Formand
Fraugdevej 26

20 15 36 92
henning@fraugde.nu

Sune Roed

Næstformand
Østparken 33

26 85 44 10
sune@fraugde.nu

Casper Jørgensen

Kasserer
Løvefoden 13

31 51 62 25
casper@fraugde.nu

Marcus Juhl Mikkelsen

Medlem
Fraugdevej 40

marcus@fraugde.nu

Jens Chr. Jensen

Medlem
Fraugdebyvej 9

40 19 92 25
jens@fraugde.nu

Henrik Bergendal

Suppleant
Engblommen 6

23 28 95 97
henrik@fraugde.nu

INDMELD DIG I BEBOERFORENINGEN

Udfyld formularen og tilmeld din husstand som medlem i Fraugde beboerforening.

  Del dette indlæg