Poltik for personoplysninger

Databeskyttelsespolitik for Fraugde.nu

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for foreningen. 

Foreningen er dataansvarlig:

Foreningen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Foreningens kontaktoplysninger er:

Fraugde Beboerforening [fgbf]
CVR: 37574856
Fraugdevej 26
5220 Odense SØ

Mail: bestyrelsen@fraugde.nu

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Personoplysninger foreningen behandler:

Foreningen behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og
e-mailadresse på medlemmer, kunder
og samarbejdspartnere.

Foreningen bruger personoplysninger til:

Foreningen bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Medlemmets/kundens navn, adresse, telefonnummer og
e-mailadresse opbevares, så foreningen kan komme i kontakt
med medlemmet/kunden

Foreningen bruger bestemte personoplysninger i forbindelse
med et projekt fx for en kunde.

Videregivelse af personoplysninger:

Foreningen videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis foreningen er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra:

De oplysninger Fraugde.nu har vedr. medlemmer/kunder og samarbejdspartnere er indhentet i forbindelse med kommunikation med medlemmet/kunden eller samarbejdspartneren. Således afgiver medlemmet/kunder og samarbejdspartnere aktivt selv relevante informationer.

Opbevaring af dine oplysninger:

Foreningen opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for foreningen at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Digitale oplysninger bliver opbevaret på passwordbeskyttet IT systemer, fysiske dokumenter bliver opbevaret i afslået skab hos foreningens kasser.

De oplysninger som foreningen skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år. 

Dine rettigheder:

Når foreningen behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til at trække dit samtykke tilbage: 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte foreningen pr. e-mail eller brev til foreningens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som foreningen allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. 

 

  • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger foreningen behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

  • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: 

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis foreningen har urigtige oplysninger om dig.

 

  • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at foreningen sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

  • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må foreningen fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

  • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen:

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod foreningens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

  • Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra foreningen til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte foreningen enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

 

Klage til Datatilsynet:

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

X