OM BEBOERFORENINGEN

Fraugde Beboerforening er en frivillig forening – medlemskabet er ikke påtvunget og man vælger selv til eller fra.
Foreningen dækker hele ”Stor-Fraugde” dvs. det gamle Fraugde, Østparken og de nye udstykninger i Fraugde Øst.

 

Med dette formål og disse aktiviteter kan beborforeningens årlige kontingent holdes på det meget beskedne niveau af 100,- kr. Foreningen har i skrivende stund ca. 200 medlemmer, vi kan kun opfordre alle der ikke er medlem til at melde sig ind.

Ved at melde sig ind og betale kontingent, sikrer man sig, udover en forening der varetager ens interesser, adgang til generalforsamlingen inkl. biksemad + øl og snaps – det synes vi selv er et helt godt tilbud!

Det er også på generalforsamlingen at bestyrelsen vælges og de overordnede rammer for foreningens arbejde fastlægges, så mød op når det igen er tiden! Hvis du har lyst at gøre en indsats allerede nu så henvend dig gerne hvis du har interesse.

De punkter beboerforeningen koncentrerer sig om er at:
 • Arrangere Skt. Hans aften i Fraugde m. stort bål, musik mv.
 • Afholde sociale arrangementer for beboer i Fraugde
 • Opsætte julelys i Fraugde
 • Lys på kælkebakken til børnene
 • Opsætte flag ved konfirmation og andre festlige lejligeheder i Fraugde
 • Hjertestarter ved Brugsen og Børnehaven
 • Borde og bænke på grønne områder i byen
 • Skabe et godt og socialt sammenhold imellem alle beboer i Fraugde
 • Være talerør overfor Odense Kommune m.h.t. trafiksikkerhed, lokalplanændringer, byggesager og øvrig kommunal service af fælles interesse.
Fraugde Beboerforening er for:
 • Beboere, der bor til leje
 • Beboere der bor i andelsbolig
 • Grundejere uden pligt til medlemskab af lokal grundejerforening
 • Grundejere, der er medlem af lokal lovpligtig grundejerforening, der KUN varetager praktiske opgaver
Formålet er, som det er formuleret i vedtægterne, ”at samle beboere til varetagelse af fælles interesser.”
Idéen er at de godt 750 husstande i Fraugde-området står langt stærkere i forhold til at gøre Fraugde et bedre sted at bo, hvis man har en forening, der på nogle punkter, repræsenterer alle, i stedet for alle kæmper deres egen sag.
X