DET ARBEJDER VI MED

De punkter beboerforeningen koncentrerer sig om er at:
  • Arrangere Skt. Hans aften i Fraugde m. stort bål, musik mv.
  • Afholde sociale arrangementer for beboer i Fraugde
  • Opsætte julelys i Fraugde
  • Lys på kælkebakken til børnene
  • Opsætte flag ved konfirmation og andre festlige lejligeheder i Fraugde
  • Hjertestarter ved Brugsen og Børnehaven
  • Borde og bænke på grønne områder i byen
  • Skabe et godt og socialt sammenhold imellem alle beboer i Fraugde
  • Være talerør overfor Odense Kommune m.h.t. trafiksikkerhed, lokalplanændringer, byggesager og øvrig kommunal service af fælles interesse.

oktober, 2020

Ingen arrangementer

X